Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschapen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

VAKKEN MET UREN PER WEEK (PER LEERJAAR) 3e 4e
AARDRIJKSKUNDE 1 1
ARTISTIEKE VORMING 1
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
DUITS 1
ENGELS 3 2
FRANS 4 4
FYSICA 2 2
GESCHIEDENIS 2 2
GODSDIENST 2 2
IT & MULTIMEDIA 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
MAATSCHAPPELIJKE VORMING EN BURGERZIN 1
NEDERLANDS 4 4
STEM 1
TAALVAARDIGHEDEN 1 1
WISKUNDE 5 5
PROJECT ECONOMISCHE VORMING X
PROJECT KUNST EN CULTUUR X
(*) Het overzicht voor de lesuren in het vierde leerjaar in de tabel hierboven is van toepassing vanaf schooljaar 2022-2023. Voor het schooljaar 2021-2022 verwijzen we naar VIERDE JAAR in ons studieaanbod.