Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Voor de precieze timing en procedure van aanmelden en inschrijven van nieuwe leerlingen voor het 1e leerjaar A volgend schooljaar verwijzen we naar de website www.inschrijveninbrussel.be en meer in het bijzonder naar onderstaand tijdspad. We willen benadrukken dat de exacte tijdstippen en details in acht moeten genomen worden en er uw aandacht op vestigen dat aanmelden niet hetzelfde is als inschrijven. Aanmelden is de eerste stap om een plaats te reserveren. Inschrijven kan pas officieel van zodra de leerling in kwestie een getuigschrift van de lagere school heeft behaald. 

7 tot 18 januari 2019: Voorrang voor broers en zussen en kinderen van personeel
Hebt u al een kind op de school? Ga dan naar de school om broer of zus in te schrijven. Ook kinderen van personeel hebben voorrang. Vraag meer informatie op de school.

7 januari (9 uur) tot 1 februari 2019 (16 uur): Aanmelden
Meld uw kind aan voor 1A, op www.inschrijveninbrussel.be. Heeft uw kind voorrang? Verzamel de documenten voor de controle.

4 tot 22 februari 2019: Controle documenten
De school van uw 1e keuze controleert de voorrangsdocumenten. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Na de controle worden de aanmeldingen geordend, volgens specifieke criteria.

13 maart tot 2 april 2019: Toewijzingsbericht + inschrijven  
U krijgt een e-mail of een brief met alle informatie over de inschrijving van uw kind. Ga naar de school en schrijf uw kind in.
Geen plaats? Haal dan het weigeringsdocument in de school. Zo komt u op de wachtlijst van de school. De school contacteert u als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2019.

10 mei 2019: Start vrije inschrijvingen
Heeft een school nog plaatsen? Dan kan iedereen nu inschrijven voor deze plaatsen.

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) organiseert ook infomomenten voor ouders. Op deze infomomenten krijgt u informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel.

Wanneer?

  • maandag 14 januari 2019 om 17.00 uur
  • woensdag 16 januari 2019 om 17.00 uur
  • woensdag 23 januari 2019 om 17.00 uur
  • maandag 28 januari 2019 om 17.00 uur

Alle infomomenten vinden plaats in het Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. De infomomenten zijn gratis, maar een plaats reserveren is nodig. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via www.inschrijveninbrussel.be