Moderne Talen

Moderne talen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

VAKKEN MET UREN PER WEEK (PER LEERJAAR) 3e 4e
AARDRIJKSKUNDE 1 1
ARTISTIEKE VORMING 1
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 2 1
DUITS 2
ENGELS 4 3
FRANS 5 5
FYSICA 1 1
GESCHIEDENIS 2 2
GODSDIENST 2 2
IT & MULTIMEDIA 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
MAATSCHAPPELIJKE VORMING EN BURGERZIN 1
NEDERLANDS 4 5
TAALVAARDIGHEDEN 1 1
WISKUNDE 4 4
PROJECT ECONOMISCHE VORMING X
PROJECT KUNST EN CULTUUR X
(*) Het overzicht voor de lesuren in het vierde leerjaar in de tabel hierboven is van toepassing vanaf schooljaar 2022-2023. Voor het schooljaar 2021-2022 verwijzen we naar VIERDE JAAR in ons studieaanbod.