Humane Wetenschappen

Humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin met het filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorie├źn.

VAKKEN MET UREN PER WEEK (PER LEERJAAR) 3e 4e
AARDRIJKSKUNDE 1 1
ARTISTIEKE VORMING 1
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
ENGELS 3 2
FIL0SOFIE 1 2
FRANS 4 4
FYSICA 1 1
GESCHIEDENIS 2 2
GODSDIENST 2 2
IT & MULTIMEDIA 1
KUNSTBESCHOUWING 1 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
NEDERLANDS 4 4
SOCIOLOGIE EN PSYCHOLOGIE 3 3
TAALVAARDIGHEDEN 1
WISKUNDE 4 4
PROJECT ECONOMISCHE VORMING X
PROJECT KUNST EN CULTUUR X
PROJECT MAATSCHAPPELIJKE VORMING X X
(*) Het overzicht voor de lesuren in het vierde leerjaar in de tabel hierboven is van toepassing vanaf schooljaar 2022-2023. Voor het schooljaar 2021-2022 verwijzen we naar VIERDE JAAR in ons studieaanbod.