Grieks-Latijn

Grieks-Latijn is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

VAKKEN MET UREN PER WEEK (PER LEERJAAR) 3e 4e
AARDRIJKSKUNDE 1 1
BIOLOGIE 1 1
CHEMIE 1 1
ENGELS 2 2
FRANS 3 3
FYSICA 1 1
GESCHIEDENIS 2 2
GODSDIENST 2 2
GRIEKS 3 5
IT & MULTIMEDIA 1
LATIJN 4 4
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
MAATSCHAPPELIJKE VORMING EN BURGERZIN 1
NEDERLANDS 4 4
WISKUNDE 5 5
PROJECT ECONOMISCHE VORMING X
PROJECT KUNST EN CULTUUR X
(*) Het overzicht voor de lesuren in het vierde leerjaar in de tabel hierboven is van toepassing vanaf schooljaar 2022-2023. Voor het schooljaar 2021-2022 verwijzen we naar VIERDE JAAR in ons studieaanbod.