Overzicht van de studierichtingen

EERSTE GRAAD
EERSTE LEERJAAR A
KLASSIEKE TALEN
MODERNE WETENSCHAPPEN
TWEEDE LEERJAAR A
ECONOMIE EN ORGANISATIE
GRIEKS-LATIJN
LATIJN
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN
TWEEDE GRAAD
DOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT
BEDRIJFWETENSCHAPPEN BEDRIJF EN ORGANISATIE
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN TAAL EN COMMUNICATIE
GRIEKS-LATIJN
HUMANE WETENSCHAPPEN
LATIJN
MODERNE TALEN
NATUURWETENSCHAPPEN
DERDE GRAAD
Vijfde jaar
DOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT
Economische wetenschappen Bedrijf en organisatie
Bedrijfswetenschappen Taal en communicatie
Humane wetenschappen
Natuurwetenschappen
Moderne talen
Latijn
Grieks - Latijn
Latijn - Moderne talen
Zesde jaar*
ASO TSO
ECONOMIE-MODERNE TALEN HANDEL
ECONOMIE-WISKUNDE SECRETARIAAT-TALEN
GRIEKS-WISKUNDE
HUMANE WETENSCHAPPEN
LATIJN-MODERNE TALEN
LATIJN-WETENSCHAPPEN
LATIJN-WISKUNDE
MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN
WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

(*) uitdovend scenario, in 2023-24 laatste jaar