Bedrijfsbezoek Coca-Cola derde jaar

4 mei 2018

Of ze een glimp konden opvangen van het befaamde "secret ingredient" is ons niet bekend, maar de derdejaars gingen voor de vakken economie en bedrijfseconomie alvast naar Wilrijk voor een bezoekje aan Coca-Cola.

Ze kregen uitleg over onder meer het productieproces, de recyclage van plastics en de distributie van de dranken.