SID-in voor het tweede jaar

29 april 2018

De leerlingen van het tweede jaar dienen op het einde van dit schooljaar een belangrijke studiekeuze te maken. Wij trachten hen daarbij zo goed mogelijk te helpen door hier gedurende verschillende maanden rond te werken tijdens de lessen S.A. Ze krijgen dus heel wat informatie over de verschillende studiemogelijkheden van hun klassenleraar.

Aan wie kan je echter beter vragen hoe het is om in een bepaalde studierichting te zitten dan aan de leerlingen die er zelf inzitten? Daarom organiseerden we op vrijdag 27 april een heuse SID-in. De tweedejaars trokken naar de eetzaal waar elke studierichting die de school aanbiedt in de tweede graad een eigen standje had. Ze konden er cursussen inkijken en de vragen die ze voorbereid hadden tijdens de lessen S.A. stellen aan vierdejaars. Met alle andere vragen over bijvoorbeeld andere studierichtingen, toekomstmogelijkheden, konden ze terecht aan het standje van het C.L.B. Hopelijk heeft deze activiteit onze tweedejaars weer een stapje dichter bij de juiste studiekeuze gebracht!