Beroemde pleiters uit de Klassieke Oudheid

28 november 2017

In het kader van de lessen Latijn en Grieks lezen de leerlingen van het 6e jaar tijdens dit semester teksten van enkele beroemde pleiters uit de Klassieke Oudheid, te weten Cicero en Demosthenes.

Het leek dan ook interessant om deze teksten, zowel qua inhoud, stijl als opbouw eens te toetsen aan hedendaagse pleidooien en redevoeringen. Meester Thales Mertens was zo vriendelijk om zijn vrijwillige medewerking te verlenen aan deze activiteit. Van hem kregen we een boeiende en heldere uiteenzetting over de wijze waarop een pleidooi opgesteld en naar voren gebracht wordt, met verwijzingen naar het verleden en de actualiteit. Deze uitstap staat zeker geboekstaafd als 'quod oblivisci non possumus' (vrij geciteerd naar Cicero)!