Bezoek Kazerne Dossin Mechelen 6 ASO

19 februari 2017

In het kader van de lessen geschiedenis bezochten we de Kazerne Dossin te Mechelen. Dit bezoek sloot aan bij de lessenreeks over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Tijdens een multimediale sessie van dertig minuten werd de opbouw en de rode draad van het museum geďntroduceerd. Niet enkel de vele Joodse slachtoffers worden hier herdacht, maar ook is er aandacht voor de daders en de omstaanders. Hoe reageren wanneer je Joodse buurman, collega of schoolvriendin opgepakt werden? Wat doe je wanneer een bepaalde groep van de bevolking uitgesloten en gestigmatiseerd wordt? Vragen die vandaag de dag nog altijd brandend actueel zijn. Aan de hand van opdrachten ontdekten de leerlingen verschillende van deze thema’s en werden zo geconfronteerd met verleden en heden.