Labodag wetenschappen

15 februari 2017

Wetenschappen en proefondervindelijk onderzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om de leerlingen van het zesde jaar wetenschappen te laten proeven van wetenschappelijk onderzoek maken zij een poolpaper voor een wetenschappelijk vak. De leerlingen krijgen daarbij de kans om hun theoretische kennis in de praktijk te gebruiken. Stoffen opsporen in urine, verschillende soorten cola op basis van chemische proeven onderscheiden, de invloed van de temperatuur op de werking van een batterij, de factoren die een invloed uitoefenen op de luchtwrijving, factoren die de bloeddruk beïnvloeden, … het zijn maar enkele van de onderzoeken die de leerlingen uitvoeren. Door op deze manier van wetenschappen te proeven hopen we een aantal leerlingen warm te maken voor een verdere wetenschappelijke opleiding.