Leeruitstap (bedrijfs)economie 3de graad

15 februari 2017

De leerlingen van 5 en 6 Economie en Handel trokken naar het GC De Kam.

Tijdens de voormiddag gaf een docent van Europahuis Ryckevelde er in het kader van de lessen (bedrijfs)economie een interactieve lezing. Vertrekkende vanuit de huidige uitdagingen van de EU, de eurocrisis maar zeker ook de klimaatcrisis, de uitbreiding, asiel en migratie, volgde er na een korte situatieschets, een uitgebreide analyse van de situatie en een discussie. Na de middag volgde een wereldhandelsspel/simulatieoefening waarbij de leerlingen de handelsverhoudingen in de wereld aan den lijve ervaarden.