Stadsdag Mechelen

10 May 2022

De leerlingen van het tweede jaar speelden de hele dag een stadsspel langsheen alle culturele bezienswaardigheden in Mechelen.

Door interactie met de inwoners van Mechelen leerden de leerlingen de stad beter kennen.

Zo weten ze nu waarom de Mechelaars ook wel de ‘Maneblussers’ genoemd worden en hoe het Klapgat aan zijn naam komt.