Practicum biologie vierde jaar

20 October 2019

De leerlingen van het vierde jaar wetenschappen onderzochten in een practicum biologie hoe ze op basis van de ligging van de vaatbundels in een stengeldoorsnede een onderscheid kunnen maken tussen een éénzaadlobbige plant en echte tweezaadlobbige plant.