Groepsvorming vijfdejaars

13 September 2018

De leerlingen van het vijfde jaar trokken naar de Halve Maan in Diest voor een dagje teambuilding in open lucht.

Belangrijkste doelstelling: elkaar, soms letterlijk, over de streep trekken om een gezamenlijk doel te bereiken. Zoals de foto’s getuigen: opdracht geslaagd!