Een nieuwe start

6 september 2016

Hoewel het mooie zomerweer anders deed vermoeden, ging op 1 september toch weer gewoon een nieuw schooljaar van start. Met vertrouwde en nieuwe gezichten, een blij weerzien en ook een beetje zenuwen.

Voor de eerstejaars is de start van het nieuwe schooljaar natuurlijk met meest bijzonder. Zij maken de overstap van de lagere school naar het middelbaar. Elk uur een nieuwe leerkracht bijvoorbeeld: dat is in het begin een beetje onwennig. Gelukkig worden de eerstejaars op Mater Dei extra in de watten gelegd. Op 1 september leerden ze het schoolgebouw kennen via een kennismakingsspel onder leiding van de zesdejaars – anciens op de school en dus goed geplaatst om alle uitleg te geven. Een dag nadien konden ze tijdens de onthaaldag nader met hun meter of peter kennismaken. De dag werd met een eucharistieviering afgesloten. Leerlingen van hogere jaren kennen het klappen van de zweep. Toch is het begin van het schooljaar ook voor hen extra spannend. Dat was het natuurlijk ook voor nieuwe leerkrachten en zelfs voor de nieuwe directeur van Mater Dei: de heer Helmut Van der Elst. Maar afgaande op blije gezichten in en buiten de klas, verliep de eerste week op rolletjes. We wensen iedereen een leerrijk en leuk nieuw schooljaar toe!