Economie/Latijn – moderne talen

GEMEENSCHAPPELIJKE UREN ASO 12
GESCHIEDENIS 2
GODSDIENST 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT 2
NEDERLANDS 4
PROJECTWERK 2
OVERIGE UREN 20
AARDRIJKSKUNDE 1
DUITS 3-2
ENGELS 3
ESTHETICA 1
FRANS 3-4
NATUURWETENSCHAPPEN 2
WISKUNDE 3
ECONOMIE of LATIJN 4
Wanneer er 2 getallen vermeld staan, is het linkse getal het aantal uren per week in het 5e jaar en het rechtse getal het aantal uren per week in het 6e jaar.